Menu Zavřeno

Kroky nutné po umístění tiskárny

Tiskárna TRILAB AzteQ je dodána na vámi vybrané místo a následně uvedena do provozuschopného stavu v rámci dodávky tiskárny. Není nutné provádět další kroky po jejím dodání.

Upozornění: Je důležité, aby kabel vedoucí z tiskárny nebyl ohnutý, překřížený nebo jinak deformovaný.

Při odpojení pro transport proveďte obrácený postup – senzor vytáhněte a uložte do zadního profilu tiskárny.

Zapnutí tiskárny

Tiskárnu zapnete pomocí kolébkového vypínače na zdroji. Tento kolébkový vypínač ponechejte volně přístupný, budete jím tiskárnu zapínat a vypínat.

Kontrola stavu po zapnutí

Po prvním zapnutí je vhodné provést ještě krátkou kontrolu. Po přepnutí kolébkového vypínače dojde ke zpřístupnění online prostředí na dohodnuté IP adrese.

Žádná součást tiskárny se sama nehýbe, tisková hlava ani podložka netopí.

Ovládání tiskárny

Tiskárna se ovládá pomocí webového rozhraní DuetWebControl, o jehož použití pojednávají další kapitoly tohoto manuálu.

Block Image