Menu Zavřeno

Další tiskové postupy a běžná údržba

Vyjmutí filamentu

Pro vyjmutí tiskové struny (například pro zavedení jiného materiálu pro další tisk) postupujte následovně.

Ve webovém ovládání DuetWebControl v sekci nástrojů zvolte pro extruder volbu Load Filament. Dále postupujte podle instrukcí rozhraní.

Block Image

Tisková hlava se začne zahřívat, následně dojde k extruzi malého množství materiálu a k rychlému povytažení materiálu zpět. To ověříte kontrolou tiskové struny v bowdenu.

Uchopte palcem a ukazováčkem jedné ruky zaváděcí mechanismus extruderu způsobem uvedeným na fotce.

Ilustrační fotka vytažení filamentu u Titan Extruderu.

Stistknutím odpruženého zavaděče a současným opakovaným povytažením struny odstraňte strunu z bowdenového vedení. Nezapomeňte strunu průběžně namotávat zpět na cívku.

Během celého procesu nesmí dojít k upuštění konce struny. Po vytažení konce struny jej bezpečně umístěte do otvorů v cívce.

Chybějící filament a zavedení nového

Během tisku může dojít k situaci, že sensor filamentu zaznamená konec tiskové struny. V takovém případě dojde k pozastavení tisku, tisková hlava odjede od modelu a přichystá filament na výměnu, podobně jako v návodu pro Vyjmutí filamentu. S tím rozdílem, že tisková hlava se začne ochlazovat.

  1. Vytáhněte zbytek původní struny podle návodu Vyjmutí filamentu.
  2. Nyní potvrďte stisknutím otočného kolečka, že tiskárna může znovu nahřát trysku.
  3. Manuálně zaveďte novou strunu způsobem popsaným v druhé části postupu Výměna filamentu během tisku (strunu zaveďte na první náznak odporu do tiskové hlavy).
  4. Podobně jako u Výměny filamentu propláchněte točením kolečka proti směru hodinových ručiček trysku novým filamentem.
  5. Stiskněte otočné kolečko, tisk bude pokračovat. Stejně jako u Výměny filamentu prudkým pohybem odtrhněte během sjíždění hlavy k modelu extrudovaný filament.

Kalibrace první vrstvy

Správně nastavená a vyladěná první vrstva je jedním z klíčů pro úspěšný tisk. Abychom vám co nejvíce zjednodušili její nastavování v běžném provozu, vybavili jsme naše tiskárny sondou pro automatickou kalibraci a vyrovnání první vrstvy (autoleveling). Sonda reaguje bezkontaktně a velmi přesně na přítomnost kovu. Jelikož tisková podložka je z masivního plátu hliníku, je pro toto využití ideální.