Menu Zavřeno

Řešení obvyklých problémů

Filament protéká tryskou jen velice málo

Jedná se o částečně ucpanou trysku. Lze ji vyčistit metodou cold pull. Metoda využívá částečného ztuhnutí filamentu v trysce, který s sebou po vytažení odstraní i nalepené nečistoty.

 1. Připravte si štípací kleště, cca 50 cm PLA struny a stahovací pásky (např. 2.5 x 100 mm). TIP: pro tento postup se lépe hodí světlý filament, lépe v něm uvidíte případné nečistoty pro účel kontroly.
 2. Proveďte Vyjmutí filamentu.
 3. Kleštěmi odstraňte stahovací pásky, které drží teflonový bowden u kabelu vedoucího do tiskové hlavy.
 4. Vyjměte bowden z tiskové hlavy dle postupu popsaného v sekci Jak vytáhnout bowden z tiskové hlavy.
 5. Zahřejte trysku na teplotu 210 °C (Menu > Extruder > Temp. 1).
 6. Ustřihněte si cca 50 cm PLA filamentu, zastřihněte jeho konec pod úhlem 45° a narovnejte posledních 10 cm.
 7. Jakmile teplota trysky dosáhne 210 °C, zasuňte zastřižený kus filamentu do tiskové hlavy. Z trysky by měl začít vycházet roztavený filament. Alespoň částečně snižte teplotu trysky v extruderu (Menu > Extruder > Temp. 1) na 90 ° a dále protlačujte filament (stačí udržovat lehký tlak).
 8. Až teplota klesne na cca 160°C, přestaňte tlačit a nechte trysku zchladnout na 90°C. V tomto okamžiku je filament v trysce relativně ztuhlý, stále však lehce plastický. Nenechávejte filament v trysce při této teplotě déle než je nutné a ihned pokračujte dále.
 9. Filament uchopte za volný konec a rychlým pohybem ho vytáhněte ven.
 10. Zkontrolujte část filamentu, kterou jste vytáhli z trysky. Pokud je postup proveden správně, na konci vytaženého filamentu mohou být viditelné kousky nečistot z trysky. Je také patrný otisk vnitřního tvaru trysky.
 11. Pohledem shora je možné zkontrolovat, zda je tryska průchodná – pokud se postup podaří, je vidět skrz trysku.
 12. Pro optimální účinnost doporučujeme celý postup čištění trysky opakovat.
 13. Ve chvíli, kdy je tryska průchodná, zasunete bowden – tentokrát už bez manipulace s jistícím kroužkem – zpět na své místo. Ujistěte se, že je zasunutý zcela.
 14. ovými stahovacími páskami uchytíte bowden na původní místa, kde byly umístěny.

Filament neprotéká tryskou (tryska je ucpaná)

V případě, že tryskou neprotéká vůbec žádný filament, vyměňte trysku dle postupu Výměna trysky.

Filament je v podavači extruderu ohoblován

Pokud nedochází při pohybu extruderu k posunování filamentu směrem k tiskové hlavě, jedná se pravděpodobně o nesprávně nastavený přítlak extruderu či ucpanou trysku. Problém může být doprovázen klapáním a v okolí podávacího kolečka extruderu se objeví ohoblovaný filament. Pročistěte a nebo vyměňte trysku.

Filament protéká nad topným blokem

Je potřeba utěsnit sestavu topného bloku a trysky. Postupujte následovně:

 1. Imbusovým klíčem 2 mm povolte 2 šrouby, které drží chladič.
 2. Povolte 4 šrouby držící tiskovou hlavu.
 3. Vytáhněte hot end (tryska+topný blok+chladič) z tiskárny.
 4. Rukou dotáhněte chladič proti hliníkovému bloku. Věnujte při tom pozornost drátům vedoucím z bloku.
 5. Po dotažení vraťte hot end zpátky do tiskové hlavy.
 6. Vraťte zpět šrouby držící tiskovou hlavu a chladič.

První vrstva má příliš nízkou přilnavost

Pokud vyloučíme nevhodné teploty tisku, pak nejčastějším problémem bývá špatně odmaštěná podložka. V takovém případě proveďte důkladnou přípravu podložky podle návodu Předtisková příprava podložky.

Pokud problém není vyřešen, může se jednat o příliš vysokou první vrstvu. Materiál se při tisku první vrstvy nedostane do dostatečného kontaktu s podložkou a nedrží na svém místě.

První vrstva má příliš vysokou přilnavost

První možností je, že jste použili materiál s extrémní přilnavostí k PEI podložce (PET-G, CPE) bez vhodného ošetření podložky. Prosím věnujte pozornost postupům popsaným v kapitole Předtisková příprava podložky.

Na podložce se vyskytují bubliny nebo světlá místa

Jedná se o přirozeně se vyskytující bublinky lepidla, které se objeví po zahřátí a zejména opakovaném tisku na stejném místě. Při správném používání tiskárny dle manuálu se jich netřeba bát, po nějaké době zmizí.

Poškozený povrch podložky

Malé oděrky a vrypy do PEI podložky nebrání používání tiskárny. Při větším množství nebo při rozsáhlejším poškození kontaktujte naši podporu pro výměnu podložky.