Menu Zavřeno

Postupy pro uživatele Nimble extruderu

Na tomto místě naleznete postupy a informace k doplňkovému addonu Nimble extruder, který lze s tiskárnou přikoupit.

Výměna extrudéru: Zesty Nimble místo E3D Titan

Tiskárny TRILAB DeltiQ dodáváme standardně s univerzálním extruderem E3D Titan. Jako volitelný doplněk pro tisk těch nejhouževnatějších materiálů instalujeme na přání také direct drive extruder Zesty Nimble. Přepnutí mezi těmito extrudery je jednoduché a zabere pouze 5-10 minut.

Volba extruderu se provádí v DuetWebControl rozhraní v sekci „Tools“.

Zavedení filamentu do Nimble extruderu

Následující část návodu ilustruje postup na Nimble Extruderu umístěném na jiném typu tiskárny. Postup je však shodný.

1)Vyjměte červenou pojistku filamentu – viz obrázek – následujícím způsobem.

2) Pojistku zmáčkněte palcem a ukazováčkem za horní plošky a vykloňte ji směrem dopředu.

3) Takto je extruder nachystán na zavedení filamentu. Pokud zrovna máte cívku filamentu umístěnu na zadním držáku, ověřte, že filament je bezpečně zajištěn v boční straně cívky.

4) Pomocí dodaných kleští zastřihněte konec tiskové struny (filamentu) pod úhlem 45° (stejně jako v postupu Zavedení filamentu pro Titan Extruder).

5) Filament zavedeme do tiskové hlavy, jak nejdále to půjde.

6) Zavřete pojistku filamentu – červené výstupky, které drží pojistku zaháknutou, by měly být zcela zasunuty v drážkách těla extruderu.

7) V ovládání DuetWebControl zvolte zavedení (Load Filament) a propláchnutí (Purge Filament) filamentu.

8) Tiskárna automaticky nahřeje tiskovou hlavu a propláchne trysku novým filamentem.

9) Následně hotend zchlaďte.

Vytažení filamentu z Nimble extruderu

1) V ovládání DuetWebControl zvolte Purge filament pro Nimble extruder. Tiskárna automaticky nahřeje tiskovou hlavu a propláchne trysku filamentem.

2) Po tomto kroce zůstane tisková hlava nahřátá.

3) Odklopte pojistku filamentu a manuálně vytáhněte filament z tiskové hlavy.

4) Zpětně namotejte filament na cívku, deje při tom pozor na zauzlování. Zajistěte strunu protažením otvorem v boku cívky.

5) Následně hotend zchlaďte stejným způsobem.