Menu Zavřeno

Váš první tisk

Nyní, když je tiskárna nachystána, nebrání již nic tomu pustit se do tisku. Tuto část návodu můžete využít i kdykoliv v budoucnu, když si budete chtít připomenou, jak správně při běžném tisku postupovat.

Zavedení filamentu

1) Vyjměte cívku filamentu z obalu a umístěte ji na stojan na pravé stěně části tiskárny. Konec struny je stále pevně fixován.

Ilustrační obrázek, důležité je zde uchycení filamentu.

2) Odjistěte konec struny z boční strany cívky. Pomocí dodaných kleští zastřihněte konec tiskové struny (filamentu) pod úhlem 45°.

3) Ukazováčkem a palcem druhé ruky stiskněte proti sobě vyznačená místa na extruderu. Umožníte tím snadné zavedení filamentu kolem podávacího kolečka.

4) Konec filamentu zaveďte skrze senzor filamentu do extruderu.

5) Konec filamentu se objeví v průhledném bowdenovém vedení. Jakmile uvidíte v trubičce zhruba centimetr filamentu, uvolněte stisk druhé ruky, filament je připraven k zavedení pomocí rozhraní tiskárny.

6) Proveďte natažení filamentu z online rozhraní tiskárny.

Zvolte „Load filament“.

7) Tiskárna začne nahřívat tiskovou hlavu a následně provede zavedení filamentu.

Obrázek tiskové hlavy je ilustrační, tryska a vytékání filamentu ovšem odpovídá tiskárně TRILAB AzteQ.

Nastavení přítlaku na Titan extruderu

Extruder používaný na tiskárnách TRILAB umožňuje snadnou změnu přítlaku podávacího kolečka na strunu. Správný přítlak je již nicméně nastaven z výroby – zhruba na středu stupnice, která je zvýrazněna na následujícím obrázku.

Pokud na podávacím kolečku zůstávají výrazné kusy tiskové struny, může to znamenat příliš silný přítlak. Toto napravíte lehkým povolením šroubu (točením po směru hodinových ručiček).

Pokud se naopak extruder protáčí a výtisky jeví známky nedostatku tiskového materiálu (porézní stěny, nerovnoměrná extruze), přítlak mírně zvyšte točením kovového šroubu proti směru hodinových ručiček.

Ochlazení hotendu

Po zavedení filamentu je vhodné zchladit tiskovou hlavu, aby vytékající filament následně nezpůsobil znečištění podložky a problémy při tisku před jeho vlastním zahájením.

Toto provedete nastavením teploty v online rozhraní.

Block Image

Odtržení vytlačeného filamentu

Po provedení postupu v kapitole Zavedení filamentu často zůstane na trysce kousek extrudovaného filamentu, který navíc gravitací pomalu vytéká dále. Je třeba ochladit tiskovou hlavu a materiál odstranit, aby v budoucnu nezpůsobil problémy při  následujícím tisku.

  1. Ochlaďte hotend podle postupu v předchozí kapitole Ochlazení hotendu
  2. Počkejte na snížení teploty hotendu pod 150 °C
  3. Rychlým odtržením odstraňte materiál, který vytekl z trysky.

Upozornění: Pokud necháte hotend ochladit až na pokojovou teplotu, struna ztuhne a její odtržení je pak náročnější (může dojít k nechtěnému pohybu celé tiskové hlavy).

Předtisková příprava podložky

Příprava podložky se liší v závislosti na tom, jaký materiál budete tisknout.

Pro PLA a jemu podobné materiály proveďte odmaštění podložky pomocí isopropylalkoholu nastříkaného rozprašovačem na podložku. Podložka by neměla být rozehřátá, protože alkohol se pak rychle vypařuje. Odmaštění proveďte čistou papírovou utěrkou (lze využít běžné papírové kuchyňské utěrky nebo papírové kapesníky).

Tip: Nepodceňujte řádné a pečlivé odmaštění podložky před každým tiskem. Tiskový povrch PEI je všestranný a velmi odolný, je však velmi citlivý na mastnotu na svém povrchu. Pokud není povrch správně odmaštěn, mohou se objevit problémy se sníženou adhezí materiálu.

Varování: Nesprávnou přípravou tiskové podložky může dojít k jejímu poškození, vyžadujícímu následně zásah servisního technika.

Ilustrační obrázek aplikace odmašťovače.
Ilustrační obrázek očištění podložky.

Stejný postup s odmaštěním následujte, pokud budete tisknout z materiálu ABS a jemu podobných.

Pro PETG a jemu podobné materiály (například CPE) proveďte také odmaštění, ale navíc po odmaštění naneste na podložku čistič oken a jemně jej rozetřete, aby na podložce vytvořil souvislou vrstvu.

Varování: Pokud u těchto materiálů neaplikujete vrstvu čističe na okna, dojde k velmi silnému spojení výtisku a podložky. Při jeho odstraňování budete podložku zbytečně namáhat a může dojít k jejímu poškození vyžadujícímu následně zásah servisního technika.

V případě tisku flexibilních materiálů je nutné  ošetřit podložku jednou souvislou vrstvou kancelářského lepidla na papír. Stačí aplikovat tenký film, není vhodné aby byly po nanesení viditelné hrudky lepidla.

Tip: Doporučujeme použít tyčinkové lepidlo Tesa Easy Stick (dodávané v trojúhelníkovém balení) nebo UHU Stic. Kromě flexibilních materiálu, u kterých umožňuje sejmutí modelu z podložky, je velmi praktické i u tisku nylonových materiálů, kde naopak zvyšuje jejich adhezi k podložce a usnadňuje tak jejich tisk.

Upozornění: Pokud u flexibilních materiálů neaplikujete vrstvu tyčinkového lepidla, dojde k extrémně silnému spojení výtisku a podložky. Při jeho odstraňování budete podložku zbytečně namáhat a velmi pravděpodobně dojde k jejímu poškození!

Vložení karty do tiskárny

Tiskárna obsahuje již z výroby několik modelů připravených k tisku. Všechny je naleznete v online rozhraní tiskárny.

Do online rozhraní také budete nahrávat své připravené modely ve formátu .gcode. Pro přípravu doporučujeme využít program Kisslicer, se kterým máme nejlepší zkušenosti. Konfigurační soubory pro tento slicer obdržíte od naší podpory.

Block Image

Nahrávání tiskových dat se věnují další kapitoly tohoto návodu pojednávající o webovém ovládacím rozhraní.

Tiskárna zahájí tisk

Na začátku tisku můžete sledovat několik procesů, které se odehrávají bez vašeho dalšího zásahu. Následující kapitola je popisuje.

Tiskárna zače nahřívat podložku. Doba nahřívání podložky se liší podle zvoleného materiálu a nastavení sliceru.

Upozornění: Pokud chcete rukou zkoušet teplotu podložky, nesahejte na místa, ve kterých bude probíhat tisk. Podložku kontaminujete mastnotou a výtisk pak nebude držet na svém místě.

Po dosažení stanovené teploty podložky sjede tisková hlava dolů a provede kalibraci podložky na jednotlivých kalibračního bodech  v několika řadách.

Po dokončení kalibrace zaparkuje hlava v přední části těsně nad podložkou a začne nahřívat trysku se zavedeným filamentem.

Po nahřátí filamentu provede tiskárna vytlačení oblouku v přední části desky. Tento výtisk má za cíl stabilizovat tlak v trysce a otřít případné nečistoty v okolí trysky.

Poté již tiskárna začne extrudovat filament podle zavedeného G-kódu.

Pokud kdykoliv během tisku zjistíte, že potřebujete tisk ukončit (např. zvolili jste špatný model), postupujte následovně:

  1. Zmáčkněte tlačítko EMERGENCY STOP ve webovém rozhraní.
  2. Zmáčkněte tlačítko HOME ALL ve webovém rozhraní.
  3. Sundejte vytištěný filament z podložky
  4. Zopakujte dosavadní část návodu pro tisk.

Průběh tisku, stavové informace

Během tisku (ale i pokud zařízení netiskne) můžete kontrolovat stavové informace v online rozhraní DuetWebControl.

Block Image

Odstranění výtisku z podložky

Po dokončení tisku je nutné jej opatrně odstranit z podložky. K tomuto kroku využijte přibalenou špachtli. Špachtli položte jednou stranou na podložku, nebojte se přitom prstem ruky zatlačit, aby se špachtle prohnula a pohybovala se co nejvíce souběžně s podložkou.

Tip: Pokud váš vytištěný objekt obsahuje rohy či ostré hrany, je to optimální místo, kam vsunout špachtli. Naopak oblé a kulaté části modelů se hodí méně.

Poté pomocí zajíždění špachtle pod výtisk proveďte oddělení.

Dochlazení hotendu pomocí ventilátoru

Pokud neplánujete ihned spustit další tisk, je nutné tiskárnu před vypnutím nechat ochladit tiskovou hlavu. Počkejte, než se přestane točit ventilátor hotendu. Zastavení ventilátoru nastává při teplotě 50 °C.

Upozornění: Vypnutím tiskárny před ochlazením hotendu může dojít k ucpání průchodu filamentu. Zejména materiál PLA je tvárný již při 60 °C.

Vypnutí tiskárny

Tiskárnu vypnete obdobným způsobem, jako jste ji zaplli – přepnutím kolébkového vypínače na zadní straně stroje.