Menu Zavřeno

Úvod – než začnete tiskárnu využívat

Děkujeme za to, že jste si pořídili tiskárnu TRILAB. Předtím, než ji začnete používat, seznamte se prosím s tímto návodem. Napsali jsme jej proto, abyste si vaši tiskárnu nepoškodili nevhodným zásahem a aby vám dodávala co nejkvalitnější výtisky.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré zde uvedené postupy jdou lehce a bez použití nadměrné síly. Pokud tedy narazíte na postup, při kterém napínáte svaly a stále se nic neděje, raději prosím znovu konzultujte s manuálem.

V případě, že vám manuál nevydá odpovědi na vaše dotazy, obraťte se prosím na naši podporu, která tak učiní místo manuálu. Využijte adresu support@trilab.cz.

Bezpečnostní pokyny

Vaše bezpečnost je na prvním místě, při využívání tiskárny se prosím řiďte následujícími pokyny:

 • Tiskárnu mohou obsluhovat pouze proškolené osoby.
 • Tiskárnu lze provozovat pouze pod dohledem. V případě jakékoliv poruchy či nestandartního chování tiskárny tisk přerušte a tiskárnu vypněte.
 • Tiskárnu lze provozovat pouze pod dohledem. V případě jakékoliv poruchy či nestandartního chování tiskárny tisk přerušte a tiskárnu vypněte.
 • Tiskárna je napájena vysokým napětím. Před přístupem k napájecímu zdroji vždy tiskárnu vypněte a odpojte přívodní síťový kabel.
 • Tiskárna obsahuje pohyblivé součásti. Nezasahujte do prostoru tiskárny během tisku. Tiskárna může zahájit pohyb i bez předchozího upozornění. Hrozí nebezpečí poranění.
 • Pro správný provoz tiskárny dodržte tyto hodnoty:
  • Provozní teplota 20 – 32 °C (68 – 90 °F)
  • Skladovací teplota 0 – 32 °C (32 – 90 °F)

Vyloučení odpovědnosti

Přečtěte si prosím pozorně obsah této instalační a uživatelské příručky. Pokud si tuto příručku pečlivě nepřečtete, může to vést minimálně k nekvalitním výsledkům nebo k poškození tiskárny TRILAB DeltiQ, v nejhorším případě i k vašemu zranění. Vždy se proto ujistěte, že každý, kdo používá tuto 3D tiskárnu, zná a dostatečně rozumí obsahu příručky tak, aby byl schopen tiskárnu TRILAB DeltiQ bezpečně a optimálně využívat.

Podmínky nebo metody použité pro montáž, manipulaci, skladování, používání nebo likvidaci zařízení jsou mimo naši kontrolu a mohou být nad rámec našich znalostí. Z tohoto a dalších důvodů nepřebíráme zodpovědnost a výslovně se zříkáme zodpovědnosti za ztráty, zranění, poškození nebo výdaje, které jsou důsledkem nebo jakýmkoli způsobem související s montáží, manipulací, skladováním, použitím nebo likvidací výrobku.

Informace v tomto dokumentu byly získány ze zdrojů, u nichž věříme, že jsou spolehlivé. Nicméně pokud jde o jejich správnost, poskytují se informace bez jakékoli záruky, výslovně uvedené nebo předpokládané.

Vysvětlení používaných zkratek

V tomto manuálu nebo v komunikaci s podporou se mohou vyskytnout zkratky označení jednotlivých modelů prodávaných tiskáren. Pro váš přehled je zde uvádíme:

 • DQM – TRILAB DeltiQ M
 • DQL – TRILAB DeltiQ L
 • DQXL – TRILAB Deltiq XL
 • DQMN – TRILAB DeltiQ M s direct drive extruderem Zesty Nimble
 • DQLN – TRILAB DeltiQ L s direct drive extruderem Zesty Nimble
 • DQXLN – TRILAB DeltiQ XL s direct drive extruderem Zesty Nimble