Menu Zavřeno

Tahák – obvyklý postup tisku

Rychlá navigace návodem:
1) Úvod – než začnete tiskárnu využívat
2) Vybalení a instalace tiskárny
3) Seznámení s tiskárnou TRILAB DeltiQ 2
4) První tisk s vaší tiskárnou DeltiQ 2
5) Tahák – obvyklý postup tisku
6) Jak používat DeltaControl displej a aplikaci
7) Jak používat WebControl online rozhraní
8) Vlastní instalace tiskárny
9) Servisní úkony na tiskárně

  1. Spusťte tiskárnu kolébkovým vypínačem
  2. Spusťte DeltaControl displej, pokud byl vypnut.
  3. Počkejte až stavová dioda začne svítit bíle.
  4. Spusťte DeltaControl aplikaci a spojte se v ní s tiskárnou.
  5. Nahrajte tisková data přes USB flash disk nebo skrz webové rozhraní WebControl.
  6. Zaveďte požadovaný filament do tiskárny příkazem LOAD FILAMENT
  7. Po dokončení makro příkazu zchlaďte tiskovou hlavu – dioda svítí bíle
  8. Připravte PrintPad podle druhu tištěného materiálu.
  9. Zahajte tisk pomocí DeltaControl displeje nebo WebControl rozhraní.
  10. Po tisku nechejte zchladit tiskovou hlavu – dioda svítí bíle.