Menu Zavřeno

Úvod – než začnete tiskárnu využívat

Rychlá navigace návodem:
1) Úvod – než začnete tiskárnu využívat
2) Vybalení a instalace tiskárny
3) Seznámení s tiskárnou TRILAB DeltiQ 2
4) První tisk s vaší tiskárnou DeltiQ 2
5) Tahák – obvyklý postup tisku
6) Jak používat DeltaControl displej a aplikaci
7) Jak používat WebControl online rozhraní
8) Samoinstalace tiskárny
9) Servisní úkony na tiskárně

Děkujeme za to, že jste si pořídili tiskárnu TRILAB DeltiQ 2. Předtím, než ji začnete používat, seznamte se prosím s tímto návodem. Napsali jsme jej proto, abyste si vaši tiskárnu nepoškodili nevhodným zásahem a aby vám dodávala co nejkvalitnější výtisky.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré zde uvedené postupy jdou lehce a bez použití nadměrné síly. Pokud tedy narazíte na postup, při kterém napínáte svaly a stále se nic neděje, raději prosím znovu váš postup konzultujte s manuálem.

V případě, že vám manuál nedá odpovědi na vaše dotazy, obraťte se prosím na naši podporu na adrese support@trilab.cz.

Bezpečnostní pokyny

Vaše bezpečnost je na prvním místě, při využívání tiskárny se prosím řiďte následujícími pokyny:

  • Tiskárnu mohou obsluhovat pouze proškolené osoby.
  • Tiskárnu lze provozovat pouze pod dohledem. V případě jakékoliv poruchy či nestandardního chování tiskárny tisk přerušte a tiskárnu vypněte.
  • Zdroj tiskárny je napájen vysokým napětím. Před přístupem k napájecímu zdroji vždy tiskárnu vypněte a odpojte přívodní síťový kabel.
  • Tiskárna obsahuje pohyblivé součásti. Nezasahujte do prostoru tiskárny během tisku. Tiskárna může zahájit pohyb i bez předchozího upozornění. Hrozí nebezpečí poranění.

Emergency STOP

Tiskárna je vybavena červeným nouzovým tlačítkem EMERGENCY STOP umístěným v horní části tiskárny. Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k okamžitému zastavení probíhající operace, například tisku, zastavení vyhřívání komponent a zastavení pohybu tiskárny. Po krátké odmlce bude znovu spuštěn ventilátor chlazení tiskové hlavy, pokud je hlava zahřátá. Toto opatření slouží proti ucpání tiskové hlavy. Proto po použití tlačítka EMERGENCY STOP během tisku bezprostředně nevypínejte tiskárnu.

Tiskárna stisknutím tlačítka provede svůj kompletní restart a je připravena k dalšímu provozu. Před ním je však třeba odstranit například přerušený tisk z podložky a podložku znovu nachystat. V případě nestandardního chování tiskárny, jejího poškození nebo oddělení některých součástí kontaktujte, prosím, servisní pracovníky dodavatele.

Vyloučení odpovědnosti

Přečtěte si prosím pozorně obsah této instalační a uživatelské příručky. Pokud si tuto příručku pečlivě nepřečtete, může to vést minimálně k nekvalitním výsledkům nebo k poškození tiskárny TRILAB DeltiQ 2, v nejhorším případě také k vašemu zranění. Vždy se proto ujistěte, že každý, kdo používá tuto 3D tiskárnu, zná a dostatečně rozumí obsahu příručky tak, aby byl schopen tiskárnu TRILAB DeltiQ 2 bezpečně a optimálně využívat.

Podmínky nebo metody použité pro montáž, manipulaci, skladování, používání nebo likvidaci zařízení jsou mimo naši kontrolu a mohou být nad rámec našich znalostí. Z tohoto a dalších důvodů nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme zodpovědnosti za ztráty, zranění, poškození nebo výdaje, které jsou důsledkem nebo jakýmkoliv způsobem související s montáží, manipulací, skladováním, použitím nebo likvidací výrobku.

Informace v tomto dokumentu byly získány ze zdrojů, u nichž věříme, že jsou spolehlivé. Nicméně pokud jde o jejich správnost, poskytují se informace bez jakékoli záruky, výslovně uvedené nebo předpokládané.

Prohlášení o shodě

Kliknutím na náhled prohlášení otevřete jeho plnou verzi v PDF.

Názvy produktů a důležité pojmy

DeltiQ 2 – základní verze tiskárny TRILAB DeltiQ 2 s bowdenovým extruderem.

DeltiQ 2 Plus – prodloužená verze tiskárny. Tiskový objem je ve směru osy Z (výška) navýšen na 500 mm.

TRILAB FlexPrint – řešení pro tisk z flexibilních a houževnatých filamentů. Skládá se z druhého speciálního extruderu (kdy je možné během několika minut jednoduchým úkonem extrudery vyměňovat), konfigurace tiskárny a tiskových profilů. Dodáváno jako volitelné rozšíření, dříve pod pojmem Zesty Nimble.

TRILAB FlexPrint 2 – nové a vylepšené řešení pro tisk flexibilních a houževnatých filamentů. Skládá se z druhého speciálního extruderu (kdy je možné během několika minut jednoduchým úkonem extrudery vyměňovat), konfigurace tiskárny a tiskových profilů. Dodáváno jako volitelné rozšíření.

TRILAB QuadPrint – řešení pro tisk z více filamentů. Skládá se ze samostatné externí jednotky Palette 2, konfiguračních souborů a části rozhraní pro obsluhu vícefilamentového tisku. Dodáváno jako volitelné rozšíření.

TRILAB PrintPad – odnímatelná ocelová tisková podložka. V závislosti na jejím druhu může být potažena dalším materiálem (například PEI).