Menu Zavřeno

TRILAB DeltiQ manuál

Vítejte v online manuálu tiskárny TRILAB Deltiq. Pokud máte dotaz související s tiskárnou, na nějž zde nenajdete odpověď, napište nám na adresu support@trilab.cz.

Manuál je pro větší přehlednost rozdělen do jednotlivých kapitol. Z kterékoliv kapitoly se můžete snadno přemístit jinam pomocí postranního panelu.

Poslední aktualizace: Únor 2019

  1. Úvod – než začnete tiskárnu využívat
  2. Vaše nová tiskárna TRILAB DeltiQ
  3. Kroky nutné po umístění tiskárny
  4. Váš první tisk
  5. Další tisková postupy a běžná údržba
  6. Řešení obvyklých problémů
  7. Postupy pro uživatele Nimble extruderu